Българинът преподава международни отношения и история в Международния университет Шилер в Мадрид, Испания. Преди това осем години работи в Отавския университет в Канада. В дисертацията си там се фокусира върху национализма на Балканите и имиграционните тенденции в Северна Америка.

В интервюто - коментар за сръбските власти, които провалиха представянето на българска книга в Босилеград, в Деня на Западните покрайнини. Пътят към Шенген на България и годишнината от 10 ноември, също са сред въпросите от разговора за програма "Ден след ден".

Христо Костов е доцент по история и международни отношения в IE University и Schiller International University, Мадрид, Испания. Получава докторска степен по история от Отавския университет, Канада през 2010 г. с пълна академична стипендия. Докторската му дисертация "Оспорвана етническа идентичност – македонската имиграция в Канада (1940-1996)" разглежда въпроса за фалшификациите на български исторически документи от югославски македонски националисти в Торонто, Канада, както и опитите да се подмени българската национална идентичност на старата българска общност от географския регион Македония. Бил е също така гостуващ лектор в Университета в Инсбрук,  Австрия, и исторически консултант в канадската федерална администрация. Христо Костов е редактор на сборника "Регионализъм и сепаратизъм в съвременна Европа" (Logos Verlag, 2020) и е автор и на три книги, както и глави от академични монографии, научни и енциклопедични статии. Основните му изследователски интереси са свързани с отношенията между балканските държави и ЕС, както и сепаратистките движения в Европа и руската пропаганда в България и ЕС.

Живка Танчева разговаря с доц. Костов, който днес посети Пловдив. 

Интервюто може да чуете от звуковия файл. 

Източник: Сърбия има интерес РСМ да не се интегрира преди тях в ЕС - От деня (bnr.bg)